Acest modul nu a fost testat cu ultimele 3 versiuni importante ale WordPress. S-ar putea să nu mai fie întreținut sau susținut și ar putea avea probleme de compatibilitate când este folosit cu versiuni recente ale WordPress.

Query Inside Post

Descriere

Displays a custom list of posts to the current one. It use the new Shortcode API of WP2.5 and the WP_Query

New, it works too in your template file !

More infos.

Version History

 • 0.5
  • added a function for call it in your template files
  • fixed a little bug with de global variable $post
 • 0.4
  • little bug on display
 • 0.3
  • first public release

Instalare

 1. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
 2. Go to the Plugins page and activate the plugin.
 3. Put [wlist] at the place in your posts where you want the custom list of posts to appear.

My web site has full instructions

Întrebări frecvente

List of attributes available
 • request: Vide par défaut. Pour les utilisateurs experimentés, permet d’envoyer sa propre requ�te (ex: [wlist request="tag=google&showposts=5"])
 • cat: Vide par défaut. Permet de preciser l’ID de la catégorie (ex: [wlist cat=5] ou [wlist cat="5,6,7"] ou [wlist cat=-5])
 • category_name: Vide par d�faut. Permet de préciser le nom de la cat�gorie (ex: [wlist category_name="Web Design"])
 • tag: Vide par défaut. Permet de préciser le nom (slug) du tag (ex: [wlist tag=vie-personelle] ou [wlist tag="vie-personelle,photos"] ou [wlist tag="vie-personelle+photos"])
 • order: „desc” par défaut. Permet de préciser l’ordre de tri (ex: [wlist order=asc] ou [wlist order=desc])
 • orderby: „post_date” par défaut. Permet de préciser le param�tre de tri (ex: [wlist orderby=post_title] ou [wlist orderby=post_date] ou [wlist orderby=random])
 • author: Vide par défaut. Permet de préciser l’ID de l’auteur (ex: [wlist author=1] ou [wlist author=1,2] ou [wlist author=-1])
 • author_name: Vide par défaut. Permet de préciser le nom de l’auteur (ex: [wlist author_name="Julien"])
 • showposts: 5 par défaut. Permet de préciser le nombre d’�l�ments a retourner (ex: [wlist showposts=10])
 • offset: Vide par défaut. Permet de préciser l’offset (ex: [wlist offset=3])
 • beforelist: <ul class="wlist"> par défaut. Permet de préciser la tag se trouvant au début de la liste (ex: [wlist beforelist="<ol>"])
 • afterlist: </ul> par défaut. Permet de préciser la tag se trouvant à la fin de la liste (ex: [wlist afterlist="</ol>"])
 • beforeitem: <li> par défaut. Permet de préciser la tag se trouvant au début de chaque élément (ex: [wlist beforeitem="<li><p>"])
 • afteritem: </li> par défaut. Permet de préciser la tag se trouvant à la fin de chaque élément (ex: [wlist afteritem="</p></li>"])
Use in template file
 • <?php echo qip($request,$beforelist,$afterlist,$beforeitem,$afteritem); ?>

Verificări

Nu există nicio verificare pentru acest modul.

Contributori și dezvoltatori

„Query Inside Post” este un software open-source. La acest modul au contribuit următoarele persoane.

Contributori