Localizare

Dacă iubești limba română…

Dacă iubești limba română și nu ți-e indiferent cum se scrie pe web, ori dacă vrei să contribui la cultivarea și modernizarea ei, te invităm să ni te alături! Aici poți să contribui la localizarea în limba română a WordPress — cel mai răspândit software pentru realizarea siturilor web, din lume!Dacă ai o propunere de localizare, ai văzut o greșeală de traducere sau vrei să îmbunătățești o traducere existentă, ai nevoie de cont WordPress.org. Dacă nu-l ai, intră și înregistrează-te aici apoi dă-ne și nouă un semn pe pagina de discuții ale echipei de localizare sau pe Slack.
Înainte de a intra efectiv în munca de traducere te rugăm să citești cu atenție regulile și glosarul de mai jos. Ele nu sunt exhaustive, și evident că sunt perfectibile. Noi, cei din echipa de localizare, le-am scris pentru a da un caracter cât mai unitar traducerilor.
Dacă le-ai citit, autentifică-te pe translate.wordpress.org/locale/ro ori explorează proiectele active dând clic pe butonul următor.
Aici găsești și o statistică despre localizarea proiectelor WordPress importante (fără teme și module) și în care vei vedea și efortul echipei noastre (ro_RO).

 Proiecte active traduse în limba română 


Reguli de stil

 1. Păstrați traducerea cât mai apropiată de textul original.
 2. Respectați pe cât posibil atât forma cât și construcția frazelor.
 3. Respectați tonul, colocvialitatea – un stil cât mai informal.
 4. Evitați referința la gen din traducere.
  Are you sure?” va fi tradus „Sigur?” deși prima traducere ar părea să fie „Ești sigur?” …sau poate „Ești sigură?” 🙂

Reguli de scriere

 1. Utilizați diacritice corecte:
  Ăă, Îî, Ââ, Șș, Țț
  [nu Ãã, Şş, Ţţ].
 2. Folosiți ghilimele corecte pentru limba română:
  – ghilimeaua dublă de deschidere este „ cu codul „ sau „ (în engleză fiind “ sau “)
  – ghilimeaua dublă de închidere este la fel ca în engleză ” cu codul ” sau ”.

  – scrieți aceste coduri în loc de ghilimeaua respectivă – puteți încerca scriindu-le în fila Text și revenind în fila Vizual a oricărui ecran de editare;
  Recomandare: În mod editare articol/pagină, dacă scrieți o ghilimea dublă standard, aceste ghilimele standard vor fi „inteligent” înlocuite cu cele ale limbii curente (române) în care se face afișarea acelui conținut.
 3. Utilizare parcimonioasă a majusculelor:
  Nu se traduc cu majusculă cuvintele din interiorul unei expresii care în engleză au majusculă;
  – doar dacă e vorba de prima literă din numele unei comenzi/unui buton, sau e vorba de un nume propriu.
 4. Conform ultimelor recomandări ortografice și ortoepice:
  Utilizarea scrierii cu „â”, „sunt”, „niciun”, etc.
 5. Atenție sporită la formele articulate/nearticulate, singular/plural, posesiv!


Reguli de comunicare

 1. Dacă un buton (ce indică o acțiune imediată) sau o legătură spre un ecran care tratează o acțiune mai complexă sunt singure (nu apar într-un meniu, într-o listă, etc.) forma recomandată a verbului este la imperativ persoana II singular.
  • „Alege” – în ecranul de editare, lângă lista de „Acțiuni în masă”;
  • „Introdu aici titlu” – text implicit în câmpul gol de titlu;
  • „+ Adaugă” – pentru că e singura acțiune din bara de unelte WordPress.
 2. Dacă acțiunile sunt într-o listă, înșiruire, etc., atunci forma preferată ar trebui să fie infinitivul lung.
  • „Editare | Editare rapidă | Ștergere | Previzualizare” – acțiuni ce apar sub titlul unui articol în ecranul Listă articole când treci cu mausul peste titlul unui articol;
  • „Anulare” „OK” – familiarele butoane la baza unui dialog.


Reguli de adresare

 1. Încearcă pe cât posibil folosirea unui mod de adresare la persoana I singular.
  „A fost o eroare la încărcarea fișierului. Te rog încearcă din nou.”
 2. Când aplicația spune că face ceva, de obicei o „spune” la persoana I plural – ca și cum mesajul vine din partea echipei de programatori.
  „Încercăm recuperarea datelor…” – de exemplu, într-o casetă de notificare subsecventă unei acțiuni lansate.


Reguli specifice

Variabilele, numele de funcții,  tagurile HTML, stilurile CSS, etc. – tot ce ține de cod, nu se traduce. Exemple:

 • ltr (left-to-right),
 • no-subset = romanian,
 • j F Y (formatare dată),
 • on/off – în contextul suportului latin-ext(ins) pentru un font;
  de ex.
   „Inconsolata font: on” – dacă fontul are diacriticele specifice limbii române.


Resurse suplimentare


Glosar Englez-Român

Glosarul folosit de echipă, în format CSV (conform specificațiilor Google, aplicabile și glosarelor din GlotPress).
În tabelul de mai jos e același glosar – așa cum era la data de 28.10.2016. 🙂

en ro pos description
are you sure …? sigur …? expression În loc de: Ești sigur/sigură că …? – evitarea genului
aside notă noun format de articol (en: post format)
backend partea administrativă a sitului noun
bandwith lățime de bandă expression
blogger bloger noun
bookmark pune un semn de carte verb
bookmarklet marcator noun
bot(s), botnet bot de rețea expression pl.: boți (parte a cuvântului ro-bot)
bounce rate rata de revenire expression
box casetă noun
boxed încasetat adjective stil de „layout” -> aranjament
breadcrumbs firimituri noun
browse răsfoi verb
browser navigator noun
built-in nativ adjective built-in post type -> tip de articol nativ
bug eroare noun
cache cache noun intraductibil?!
callback apelînapoi adjective … sau retro-apel; tip de funcție
cancel anula verb anulare, anulează
caption text asociat expression imaginilor
carousel carusel noun sin. „slider”; mai jos
change modifica verb … sau schimbă (dacă modificarea se face între un număr finit de valori)
changelog listă modificări expression
chart diagramă noun
checkbox bifă noun ca element de interfață; „check the option” -> bifează opțiunea
clipboard clipbord noun spațiu de stocare temporară în editare
codec codec noun pl. codecuri
commit contribui verb sin.: „contribute”
commiter contributor noun cel care contribuie la cod
copyright drepturi de autor expression
core nucleu noun
create crea verb creează, pers II sg., imperativ
credits recunoștințe noun
cross browser compatible compatibilitate între navigatoare expression backwards browser compatible -> compatibilitate cu navigatoare mai vechi
custom post type tip de articol personalizat expression la fel pentru taxonomii
debug depana verb subst.: depanare
cut and paste taie și plasează expression MS a tradus taie și lipește
deprecated învechit adjective … sau abandonat
display afișa verb afișează, afișat (subs.: evran, vitrină)
docked ancorat adjective … sau andocat?!
downgrade retrograda verb
download descărca verb vezi și „upload”
draft ciornă noun
drag and drop trage și plasează expression la fel și în utilizări separate
dropdown menu meniu derulant expression
easing effect efect de tranziție expression pentru animații
edit edita verb editare, editează
e-mail email noun
embed îngloba verb înglobat
emojis emoticoane noun pl. sg.:emoticon
escaping escapare verb înlocuirea caracterelor speciale dintr-un șir cu codul lor (hexazecimal) de ex: „adi pop!” -> „adi%20pop%21”
excerpt rezumat noun
fade in / fade out apariția / dispariția expression efecte de animație cu o anumită viteză de desfășurare pentru modul de aparitie/dispariție a unui element
fail eșua verb
FAQ ÎF, ÎPF expression Întrebări frecvente (puse frecvent)
fetching se aduc verb se scot, se extrag…
feature evidenția verb
feature funcționalitate noun facilitate
feature image imagine reprezentativă expression
featured reprezentativ adjective
feed flux noun
feedback impresii noun
fix corecție noun reparație (cod); verb: „to fix” -> a corecta / a repara
folower urmăritor noun
font font noun pl. fonturi
footer subsol noun
front page pagina din față expression
frontend partea din față a sitului expression fațadă?!
geotagging geo-etichetare verb
grid grilă noun
hastag haștag noun preluare homofonică 🙂
header antet noun
home page prima pagină expression homepage la fel; poate fi si pagina de pornire
hook agățătoare noun … sau cârlig; „hook function” -> funcție agățată
hover trece peste verb pluti?! „hoover the link” -> treci peste legătură
hovercard pluticard noun ctxt.: Jetpack
icon icon noun icon, iconuri
importer importator noun module importatoare/exportatoare (de conținut)
impressions impresionări noun ctxt.: Google Analytics
inbox intrări noun outbox -> ieșiri
indent indentare adjective verb: a indenta
Initial release Lansare inițială expression
inline în-linie expression
insights perspective noun ctxt.: Google Analytics
keychain connections conexiuni înlănțuite expression
language pack pachet lingvistic expression
layout aranjament noun aranjare în pagină
lean & mean simplu și semnificativ expression
library bibliotecă noun
like apreciere noun
link legătură noun
locale locală noun
logged in autentificat adjective
logged out deautentificat adjective
login autentifica verb autentificare
look and feel aspect și afect expression … sau: aspect și senzație?
ltr ltr expression nu se traduce! (tip scriere: left-to-right, rtl – right-to-left)
markup markup adjective poate cu vremea… marcap | tagat … 🙂 limbaj markup, schemă (de) markup…
media media noun media, element media
merge îmbină verb sau combină
metadata metadate noun
minify minifica verb a minifica, minificare, minificat
miscellaneous diverse adjective
mobile-first întâi-mobil expression
module extensie noun ex.: Jetpack; „complex plugins have several modules” -> modulele complexe au mai multe extensii
mouse maus noun
nested imbricat adjective
namespace nume-spațiu expression numele spațiului de șiruri pentru o temă/modul utilizat în internaționalizare/localizare
nonce nunic/nunice noun criptografie: n(umăr) unic – număr/șir folosit o singură dată
obfuscated code cod obscurizat expression
off oprit adjective se traduce doar atunci când nu reprezintă o valoare de variabilă
on pornit adjective se traduce doar atunci când nu reprezintă o valoare de variabilă
on the fly din mers expression
override contramanda verb adj.: contramandat (a contramada/opri o funcțiune automată)
padding distanțare noun
parallax paralaxă noun
parser interpretor noun verb: a interpreta
patch corectură noun (de cod) – petec (de cod) sună ciudat 🙂
picker selector noun … sau pipetă?!
pie chart diagramă (sectorial) circulară expression
placeholder substituent noun „front-end placeholders” -> substitueți de conținut (înlocuitori)
play rula verb „to play a video” -> „a rula un video”
player player noun pl. playere
plays rulări noun
please te rog expression formă de adresare
plugin modul noun vezi și „module” -> extensie
post articol noun
post publica verb … uneori a trimite
privacy confidențialitate adjective
proofread corectură noun
publicize (a face) publicitate verb … publicizare – există, pate fi adoptat?
push notifications notificări imediate expression notificări „împinse” imediat
referal referire noun
referrer referent noun pl.: referenți
related similar adjective
remove înlătura verb
repository depozitar noun
responsive responsiv adjective
revamped modernizat adjective … sau reînnoit?
review recenzie noun
reviewer recenzent noun
rtl rtl expression vezi „ltr”
sanitize sanitiza verb „to sanitize the code” -> „a sanitiza codul” (sin.: a dezinfecta); cod sanitizat – cod imunizat
screen ecran noun „administrative screen” -> ecran de administrare
scroll derula verb
send to Trash arunca la gunoi expression
setup inițializare noun setări inițiale, instalare
share partaja verb … sau a împărtăși?!
shortcode scurtcod noun
shortcut scurtătură noun
shortlink legătură scurtă noun
show arăta verb arată
show arata verb ant.: „hide” -> ascunde
site sit noun situl, sitului, situri
sitemap hartă sit expression pl. hărți situri
slider carusel noun
slides diapozitive noun
slug descriptor noun
smooth lin adjective „smooth scroll” -> derulare lină
sorry regret noun „Sorry, but…” -> „Regret, dar…”
stiky reprezentativ adjective stiky post -> „articol reprezentativ” („lipicios” nu are sens, „ținut la început” sau „scos în față” – cam mult)
staging instanțiere noun punere în scenă, înscenare e prea departe…
string șir noun
styler stilizator noun … sau a stileur?!
stylesheet foaie de stiluri expression
submenu sub-meniu noun
submit trimite verb
superscript indice-sus adjective (la putere)
subscript indice-jos adjective (indice)
swich comuta verb sub.: comutator
tab filă noun „tab control” -> control cu file (multi-filă)
tag etichetă noun excepție: pentru «HTML tag» se va folosi «tag HTML»
tap tap verb intraductibil! „tap the link” -> „dă tap pe legătură”; similar cu clic, dar pe „ecrane sensibile (la atingere)” <- „touch screen”
task task noun pl. taskuri; multitask, mutitaskuri
template șablon noun
testimonial testimonial noun mărturie?
text area zonă text expression tip de câmp
text-domain domeniu-text expression
theme temă noun
thumbnail miniatură noun
tiled placat adjective
tips sfaturi noun
toggle comutator noun vb. a comuta
token token, tokeni noun criptografie: garant/garanți?
toolbar bară de unelte noun
trigger declanșator noun
tweets twituri noun twit, twituri – mesaje de pe Twitter
typografy tipografice noun se referă la fonturi; ansamblul setărilor legate de aspectul textului
underscore liniuță-jos expression liniuțe-jos (pl.) „_”
undo revino verb revenire
unfollow site sit ne-urmărit expression ne-urmărire (scoatere de sub urmărire)
update actualizare noun (la zi)
upgrade actualizare noun (la o versiune superioară)
upload încărca verb încărcare, încarcă
usability uzabilitate adjective (expresie) ușurință în utilizare
view vedea verb vezi; sub.: vizualizare
widget piesă noun vezi motivația la: https://ro.wordpress.org/2015/05/09/o-piesa/
widgetized area zonă asamblabilă expression
wildcard metacaracter noun substitut
workaround soluție ocolitoare expression  (for a bug | pentru o eroare)