Suport » Probleme și soluții » problema la instalare

 • Salut,
  in faza de instalare a versiunii in romania imi apare:

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/mhd-01/www.situlmeu.org/htdocs/wp-config.php:1) in /home/mhd-01/www.situlmeu.org/htdocs/wp-admin/install.php on line 54

  Nu se verifica acesta problema cu versiunea in italiana pe care am instalat-o.
  Ce trebuie facut?
  Multumesc anticipat.
  Lix

Vizualizare 4 răspunsuri - 1 la 4 (din 4 în total)
 • S

  (@sushkov)

  @lixuxis,
  ai modificat cumva manual fișierul wp-config.php ?

  Inițiator fir de discuții lixuxis

  (@lixuxis)

  da, asa cum am facut si pentru instalare versiunii in italiana, respectiv: inclocuind cu valorile corecte: database_name_here, username_here, password_here si localhost. Doar atit. Am salvat deci wp-config-sample-sample cu wp-config.php
  Atit.
  Astept.
  Salut,
  Lix

  /** Numele bazei de date pentru WordPress */
  define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);

  /** Numele de utilizator MySQL */
  define(‘DB_USER’, ‘username_here’);

  /** Parola utilizatorului MySQL */
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);

  /** Adresa serverului MySQL */
  define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

  S

  (@sushkov)

  Te rog să verifici dacă fișierul a fost formatat corect, trebuie să înceapă cu <?php și comentariile cu // sau /*

  La tine este o eroare pe undeva pe la începutul fișierului.

  Acesai Problema o Am sie eu .

  fiserulwp_config.php

  ><?php
  /**
  * Setările de bază pentru WordPress.
  *
  * Acest fișier conține următoarele detalii despre: setările MySQL, prefixul pentru tabele,
  * cheile secrete, localizarea WordPress și ABSPATH. Informații adăugătoare pot fi găsite
  * în pagina {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} din Codex. Setările MySQL pot fi obținute de la serviciul de găzduire.
  *
  * Acest fișier este folosit la crearea wp-config.php din timpul procesului de instalare.
  * Folosirea interfeței web nu e obligatorie, acest fișier poate fi copiat
  * sub numele de „wp-config.php”, iar apoi populate toate detaliile.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** Setările MySQL: aceste informații pot fi obținute de la serviciile de găzduire ** //
  /** Numele bazei de date pentru WordPress */
  define(‘DB_NAME’, ‘rogames1_WP’);

  /** Numele de utilizator MySQL */
  define(‘DB_USER’, ‘rogames1’);

  /** Parola utilizatorului MySQL */
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘parola’);

  /** Adresa serverului MySQL */
  define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

  /** Setul de caractere pentru tabelele din baza de date. */
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

  /** Schema pentru unificare. Nu faceți modificări dacă nu sunteți siguri. */
  define(‘DB_COLLATE’, ”);

  /**#@+
  * Cheile unice pentru autentificare
  *
  * Modificați conținutul fiecărei chei pentru o frază unică.
  * Acestea pot fi generate folosind {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serviciul pentru chei de pe WordPress.org}
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define(‘AUTH_KEY’, ‘.n-6{((,Q_,kZtNj9tFi?J+nMLbPPW#YY3Y-[5CO&!,FG(o_v>hom#tWrC|#`[}9’);
  define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘I,J~:Z-+wr>U&wz>{x%<@bJa8:p2EV!]S/C%Q&6a^F[~aSY|H]J@FkHC=]-P{(bl’);
  define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘nQZr|l,Cm1(uL/V7v~buE+o8-=9QD]$b7OH>CXUgE4Vx*#2A4;>T?5R)NUk%f.ho’);
  define(‘NONCE_KEY’, ‘vE<$HbpVgBnOpRY9+4MwZsIOZ*:;& )9RKL$I=(m(lEc{Z-=|2_&~:6T s8B9^>b’);
  define(‘AUTH_SALT’, ‘j(oR _Z-|0-V+cYcsfaeRK^$?K+t+X+XHEVYnFm$/Ug9Wml:e-2w?Dz_~3zY{_GH’);
  define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘*(-Z!hDJ/LU{b$D0-=b.?xqb^<$`NW@]?js_zxTt-$K~p1d]q=!I!sC_RG;@e#!e’);
  define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘7I+qC 5KdCXAA.qejr-w)A:7-)7Wgk8Skcf:+w^++5!5l#[F-U#+%>W-}~J+_p&p’);
  define(‘NONCE_SALT’, ‘VOR27+kx;{-ff|n;9f3a%m-)I|_K{[+ZvQbt41{r9J0)%<-dG+}B*NrMtLdKs`[p’);

  /**#@-*/

  /**
  * Prefixul tabelelor din MySQL
  *
  * Acest lucru permite instalarea a câteva instanțe WordPress folosind aceeași bază de date
  * și prefix diferit. Sunt permise doar cifre, litere și caracterul liniuță de subliniere.
  */
  $table_prefix = ‘wp_’;

  /**
  * Limba pentru localizarea WordPress, implicit vine cu Engleză
  *
  * Modificați acest parametru, pentru a folosi o altă localizare. Fișierul .mo
  * pentru localizarea respectivă trebuie plasat în directorul wp-content/languages.
  */
  define (‘WPLANG’, ‘ro_RO’);

  /**
  * Pentru dezvoltatori: WordPress în mod de depanare.
  *
  * Setează cu true pentru a permite afișarea notificărilor la dezvoltare.
  * Este mult recomadată folosirea modului WP_DEBUG la dezvoltarea modulelor și
  * a șabloanelor în mediile personale.
  */
  define(‘WP_DEBUG’, false);

  /* Asta e tot, am terminat cu editarea. Spor! */

  /** Calea absolută spre directorul WordPress. */
  if ( !defined(‘ABSPATH’) )
  define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

  /** Sunt încărcați toți parametrii WordPress și conectat fișierul. */
  require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);
  ?>
  </blockquote

Vizualizare 4 răspunsuri - 1 la 4 (din 4 în total)
 • Subiectul „problema la instalare” este închis pentru răspunsuri noi.