Suport » Probleme și soluții » In listarea paginilor cum adaug la coloane o taxonomie creata de mine?

 • Am creat o taxonomie cu codul

  add_action( 'init', 'create_protocols_taxonomies', 0 );
  
  function create_protocols_taxonomies()
  {
   $labels = array(
    'name' => _x( 'Protocols', 'Protocols A to Z' ),
    'singular_name' => _x( 'Genre', 'Protocols A to Z' ),
    'search_items' => __( 'Search Protocols' ),
    'all_items' => __( 'All Protocols' ),
    'parent_item' => __( 'Parent Protocols' ),
    'parent_item_colon' => __( 'Parent Protocols:' ),
    'edit_item' => __( 'Edit Protocols' ),
    'update_item' => __( 'Update Protocols' ),
    'add_new_item' => __( 'Add New Protocols' ),
    'new_item_name' => __( 'New Protocols Name' ),
    'menu_name' => __( 'Protocols' ),
   );
  
   register_taxonomy('protocols','post', array(
    'show_in_nav_menus' => true,
    'hierarchical' => true,
    'labels' => $labels,
    'show_ui' => true,
    'rewrite' => array( 'slug' => 'protocols' ),
    'supports' => array('title','editor')
   ));
  }

  Cand selectez „All Posts”(folosesc versiunea in engleza), Coloanele case se vad sunt defaulturile „Title”, „Author”, „Catogories”, „Tags”, „Date”. Aici vreau sa adaug si „Protocols” , noua taxonomie creata.

  Multumesc.

Vizualizare 2 răspunsuri - 1 la 2 (din 2 în total)
Vizualizare 2 răspunsuri - 1 la 2 (din 2 în total)
 • Subiectul „In listarea paginilor cum adaug la coloane o taxonomie creata de mine?” este închis pentru răspunsuri noi.