ACF Hider

Hides the Advanced Custom Fields menu item in the Admin Dashboard.


Daniel Post Instalări active: 40+ Testat cu 4.7.27 Actualizat acum 7 ani